Åmotsenter Cup 2019

Åmotsenter Cup 2019 arrangeres lørdag 21 september.

Kampoppsett er nå publisert (14.09.2019 kl 18.00).

Endringer i kampoppsettet i G/J 6 år, J7 år, J9 år og G9 år (18.09.2019 kl 23.00)


Lagliste kan skrives ut her og leveres i cup-sekretariatet før første kamp.

Det er gratis parkering, og vi oppfordrer alle til å ikke benytte parkeringsplassene til butikkene i Åmot sentrum. Benytt heller parkering på Enger skole, Søndre Modum ungdomsskole, Buskerud (Rosthaug) videregående skole, Modumhallen eller ved Bårudåsen barnehage.

ÅRSKLASSER OG REGLEMENT

• Gutter: G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12.
• Jenter: J6, J7, J8, J9, J10, J11, J12.
Årsklasser kan bli slått sammen ved behov.

Klassene 6-7 år spiller 3’er fotball. Kamptid 1 x 12 min. Minimum 4-5 kamper pr lag.
Klassene 8-9 år spiller 5’er fotball. Kamptid 1 x 25 min. Minimum 3 kamper pr lag.
Klassene 10-12 år spiller 7’er fotball. Kamptid 1 x 25 min. Minimum 3 kamper pr lag.

NFFs regler for barnefotball benyttes med følgende unntak:
• spilletider er som angitt over
• det gis kun tilbud om 7-er fotball i 12-års-klassen.--------------------------------

Spørsmål
Om du har spørsmål kan disse sendes på mail til fotball@amot-if.no eller ta kontakt med Frode Sandum, mob: 958 17 996.

Kommentarer